Prace społecznie użyteczne – kolejna edycja MOPR-u

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął kolejną edycję programu prac społecznie użytecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje kolejną edycję programu prac społecznie użytecznych kierowanych do bezrobotnych, nie mających prawa do zasiłku, ale korzystających ze świadczeń MOPR-u. Jolanta Słupczyńska, pracownik socjalny Klubu Integracji Społecznej, wyjaśnia:

–  Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania z urzędu pracy.

Osoba, która podejmie prace społeczne, nadal zachowuje status osoby prace użytecznebezrobotnej, a dodatkowo jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym.

Obecnie prowadzone są zapisy wyłącznie na listę rezerwową, gdyż nabór prowadzony był w lutym. MOPR zatrudnił 56 osób, zaś 47 zostało zatrudnionych przez Miejski Zespół Usług Komunalnych, Ośrodek Sporu i Rekreacji, Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Maluch”.

Zatrudnieni miesięcznie przepracowują 32 godziny i otrzymują wynagrodzenie 246,40 zł (7,70 zł/h). Jolanta Słupczyńska informuje:

– Świadczenia wypłacane są przez podmiot, w którym organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu oraz podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmioty, które zatrudniają osoby w ramach prac społecznie użytecznych uzyskują refundację z Funduszu Pracy w wysokości 60% kwot wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania tych  prac.

W tym roku do prac społecznie użytecznych MOPR skierował 103 osoby. Będą one pracowały przez 8 miesięcy, czyli od 1 marca do końca października.

ilość komentarzy: 3

  1. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /wp-content/plugins/comment-rating-pro-master/comment-rating.php:227 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/comment-rating-pro-master/comment-rating.php(537): ckrating_get_rating('224') #1 /wp-includes/class-wp-hook.php(288): ckrating_comment_class(Array, '', '224', Object(WP_Comment)) #2 /wp-includes/plugin.php(203): WP_Hook->apply_filters(Array, Array) #3 /wp-includes/comment-template.php(525): apply_filters('comment_class', Array, '', '224', Object(WP_Comment), NULL) #4 /wp-includes/comment-template.php(430): get_comment_class('', Object(WP_Comment), NULL) #5 /wp-content/themes/kujawyinfo/functions.php(472): comment_class() #6 /wp-includes/class-walker-comment.php(174): themex_comment(Object(WP_Comment), Array, 1) #7 /wp-includes/class-wp-walker.php(145): Walker_Comment->start_el('', Object(WP_Comment), 1, Array) #8 /wp-includes/class-walker-comment.php(135): Walker->display_element(Object(WP_Comment), Array, 1, 0, Array, '') #9 /wp-includes/class-wp in /wp-content/plugins/comment-rating-pro-master/comment-rating.php on line 227