Czy ktoś tak wylewny jak europoseł ZEMKE powinien być szefem sejmowej komisji służb specjalnych?

Janusz Zemke (SLD): „Sytuacja w kontrwywiadzie wojskowym jest bardzo poważna. Utracono kontrolę nad niektórymi, bardzo ważnymi dokumentami. Podejmowanie działań, gdy nie panuje się nad różnymi sprawami, mogłoby prowadzić do strat, także ludzkich, gdyby okazało się, że sytuacja faktycznie wygląda tak jak ją Zemke przedstawia i zagrożenie jest śmiertelnie poważne” to czy Zemke nie powinien odpowiadać przed prokuratorem za „ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji stanowiącej tajemnicę służbową lub informacji, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes”?

Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -