Proekologiczne inwestycje „autostradowych” gmin

Fot. cybergrota.com.pl

Fot. cybergrota.com.pl

Gminy położone wzdłuż będącego w budowie kujawsko-pomorskiego odcinka autostrady A-1 realizują szereg proekologicznych inwestycji związanych z wyrównaniem strat jakie niesie dla tych terenów budowa autostrady. To możliwe dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu województwa.

W ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2011 i kontynuowana będzie do roku 2015 zaplanowanych zostało 56 zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminy: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Lubień Kujawski, Kowal i Choceń.

Stworzony przez nas mechanizm służy kompensacji strat w środowisku naturalnym, związanych z budową autostrady. To dla naszego regionu inwestycja bardzo ważna, ale trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że, jak każde tego typu wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, oznacza także określone koszty i uciążliwości dla lokalnych społeczności – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Przedsięwzięcia dotyczą budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, demontażu wyrobów zawierających azbest oraz zakupu sprzętu, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją chemiczno-ekologiczną. Łączna wartość projektu określona została na kwotę prawie 61 milionów złotych, koszty kwalifikowane wynoszą blisko 53 mln złotych. 70% sumy pokryje dotacja kujawsko-pomorskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztą kosztów dzielą się partnerzy przedsięwzięcia: samorząd województwa (5%) oraz dziewięć gmin (łącznie 25%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -