Święto 3 Maja we Włocławku 90 lat temu

W artykule na temat Święta 3 Maja stwierdziłem m.in., że oficjalnie narodziło się ono w okresie międzywojennym i stanowiło wydarzenie, na podstawie, którego budowano tożsamość narodową, patriotyzm pierwszych pokoleń Polaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Myślę, że warto przedstawić obchody tego święta we Włocławku w kilka lat po jego ustanowieniu. Przebieg uroczystości sprzed 90 lat opublikowano m.in. w toruńskim „Słowie Pomorskim” z dnia 9 maja 1923 r. (nr 105). Czytelnicy będą mieli porównanie ze świeżo odbytymi uroczystościami w naszym mieście.

„Dzień 3 Maja roku bieżącego Włocławek obchodził nadzwyczaj uroczyście. Domy, okna, balkony, wystawy sklepowe upiększone i ozdobione były zielenią, portretami, obrazami itp. W uroczystościach tych wzięły udział wszystkie stowarzyszenia, związki, organizacje oraz całe zastępy mieszkańców miasta. Na placu gen. Dąbrowskiego wystawiono ołtarz. Na plac przybyła młodzież 17 szkół powszechnych (polskich) z nauczycielami na czele, cechy, robotnicy, Chrzęść. Narodow. Partii Robotników, chrz. związki zawodowe, Narodowa Organizacja Kobiet, Koło Związku Lud. Narodowego, wioślarze, cykliści, harcerze, kolejarze, Sokół, Spójnia, policja konna i piesza, straż ogniowa, przedstawiciele władz rządowych i municypalnych, sądownictwo, duchowieństwo, urzędnicy państwowi, cztery orkiestry, młodzież z ochron itd. Poza tym przybyły na plac oddziały wojskowe, tj. artyleria, kawaleria, i piechota wraz z orkiestrami. O godz. 10-ej rano odprawione zostało uroczyste nabożeństwo, które odprawił ks. biskup sufragan Owczarek. W czasie mszy św. pieśni wykonywał chór katedralny. Po mszy św. Ks. kanonik Gruchalski wygłosił podniosłe przemówienie, poczym przemówili komendant miejscowego P.K.U. mjr. Kacprzykowski wznosząc w końcu swego przemówienia okrzyk: Najjaśniejsza Rzeczpospolita niech żyje! Okrzyk podchwycony był przez kilkunastotysięczny tłum. U stóp ołtarza odbyła się imponująca defilada wojsk i harcerzy. Następnie sformowany pochód ruszył z placu gen. Dąbrowskiego ulicami Zduńską, Nowym Rynkiem, 3-go Maja na Stary Rynek. Tutaj do publiczności przemówił z balkonu sądu okręgowe prof. gimn. P. Tadeusz Fopp a następnie p. A. Postolski. Na wniosek p. prof. Foppa zebrani postanowili przemianować ul. Żabią na ul. Ks. Butkiewicza. Okrzykom i oklaskom nie było końca. – Wieczorem o godz. 7-ej w Sali gimnazjum Państw. odbyła się uroczysta akademia, na której przemówił prezes rady miejskiej p. dr. W. Piasecki i poseł Czerniewski. W Sali „Polonia” odbyła się druga akademia.”

Tomasz Dziki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -