Zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Elektrośmieci001

Wkrótce będzie możliwość pozbycia się w prosty oraz przystępny sposób odpadów wielkogabarytowych. Zalegających sprzętów i zbędnych staroci będą pozbywać się mieszkańcy wszystkich włocławskich osiedli.

Harmonogram zbiórek odpadów wielkogabarytowych:

Michelin i Zawiśle – 4 października 2014r.

Południe – 11 października 2014r.

Zazamcze i Zachód – 18 października 2014r.

Kazimierza Wielkiego, Wschód, Rybnica – 25 października 2014r.

Śródmieście – 8 listopada 2014r.

Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed swoją posesję, najpóźniej dzień przed planową zbiórką.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (zarządzanej przez Wspólnoty, Zarządców, Spółdzielnie Mieszkaniowe) zobowiązani są do wystawienia tzw. wielkogabarytów przy pergolach śmietnikowych.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają odpady bezpośrednio przed swoją posesję.

Jeżeli mieszkańcy nie wystawią odpadów w wyznaczonym terminie, wówczas istnieje możliwość bezpłatnego dostarczenia ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt działa przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczać bezpłatnie odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych, a mianowicie: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; przeterminowane leki; zużyte akumulatory i baterie; chemikalia; meble i odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe, a także zużyte opony.

Należy podkreślić, że PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko i wyłącznie od mieszkańców Gminy Miasto Włocławek. Istnieje również możliwość zamówienia odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych odbiorów odpadów wielkogabarytowych można znaleźć na stronach: www.zbierajselektywnie.pl i www.wloclawek.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -