Chmury żółtego dymu nad Włocławkiem

dym001

Po raz kolejny Anwil informuje o kontrolowanym zatrzymaniu instalacji produkcyjnych, którego efektem są chmury żółtego dymu.

ANWIL S.A. informuje, że w związku z decyzją Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o ograniczeniu – w związku z falą upałów i zagrożeniem przeciążenia systemu – dostaw energii elektrycznej dla dużych odbiorców, pobierających więcej niż 300 kW (moc umowna), zmuszony jest do ograniczenia poboru mocy do minimum i tym samym do kontrolowanego zatrzymania instalacji produkcyjnych zarówno w obszarze produkcji nawozów, jak i tworzyw sztucznych. Zatrzymanie będzie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę technologów, nie będzie zagrożenia dla osób przebywających na terenie firmy oraz w jej otoczeniu. Moc pobierana przez zakład produkcyjny we Włocławku oraz własna produkcja energii elektrycznej pozwoli na utrzymanie tych procesów, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa produkcji.

Jedną z zatrzymywanych instalacji jest linii produkcyjna kwasu azotowego, co spowoduje, że przez kilkanaście minut z kominów wydobywać się będą chmury żółtego dymu. Zjawisko trwać będzie krótko i nie spowoduje żadnego niebezpieczeństwa.

O zdarzeniu poinformowane zostały już służby Urzędu Miasta oraz WIOŚ delegatura we Włocławku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -