Fajerwerki tylko w Sylwestra i Nowy Rok!

WOŚP fajerwerki047

Straż Miejska przypomina: fajerwerki tylko w Sylwestra i Nowy Rok.

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwestra i Nowego Roku coraz częściej daje się słyszeć głośne huki i wybuchy spowodowane przez osoby odpalające petardy.

Pamiętajmy, że zgodnie z zapisem Uchwały Nr 46/VII/1994 Rady Miejskiej Włocławka z dnia 31 grudnia 1994 roku na terenie miasta Włocławek, legalnie możemy używać petard i fajerwerków jedynie w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. W pozostałych dniach, co do zasady obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych i tylko wyjątkowo zakaz ten nie obowiązuje po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta. Za nieprzestrzeganie zakazu i nielegalne używanie petard można stosować środki prawne wobec sprawców na podstawie przepisów prawnych tj. art. 54 Kodeksu Wykroczeń w związku z ww. uchwałą Rady Miasta Włocławek, oraz na podstawie art. 51 § 1 lub 2 Kodeksu Wykroczeń. Dla osób powyżej 17 roku życia sankcją może być mandat karny w wysokości do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu gdzie orzeczona grzywna może być znacznie wyższej wysokości. Wobec osób poniżej 17 roku życia oprócz rozmów z rodzicami, zwłaszcza w przypadku powtarzających się zdarzeń może być skierowana sprawa do sądu rodzinnego i nieletnich.

Materiały pirotechniczne powinny być sprzedawane tylko w miejscach spełniających wymagania ustawowe, przede wszystkim wymogi ochrony przeciwpożarowej. Sprzedaż może być prowadzona również w sklepach, ale na stoiskach z uprawnionym sprzedawcą a stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy. Sprzedaż fajerwerków i petard dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim, w przypadku ujawnienia sprzedaży osobie nieletniej, taki czyn traktowany jest, jako przestępstwo i jest zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Kilka słów przypomnienia o zasadach bezpieczeństwa przy używaniu petard: zakupu dokonuje tylko pełnoletni, koniecznie trzeba dokładnie zapoznać się z informacją na ulotce, odpalanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej i trzeźwej, najlepiej nie „odpalać z ręki”, z balkonów, czy np. z dachów pokrytych łatwopalnymi materiałami, nie odpalać w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż może dojść do bezpośredniego zranienia lub np. uszkodzenia słuchu, najlepiej używać w otwartej przestrzeni, absolutnie nie wolno rzucać w kierunku ludzi, zabudowań, czy też, co jest bardzo ważne, zwierząt.

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki mogą być bardzo niebezpieczne, mogą spowodować rozlegle rany, czy nawet utratę zdrowia, dlatego bawiąc się tak niebezpieczną „zabawką”  róbmy to z pełną odpowiedzialnością, w taki sposób, żeby była to dla nas naprawdę zabawa a nie nieszczęście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -