Policyjne rozmowy z dużymi i małymi

IMG_2610

Specjalistki prewencji kryminalnej rozmowę o bezpieczeństwie poruszyły z przedszkolakami z włocławskiego „Słoneczka”.

Zważywszy na fakt, że wśród słuchaczy dominującą grupę stanowili 3-latkowie, pogadanka ukierunkowana była na prosty, a jednocześnie oddający główne przesłanie przekaz. Dzieci zostały poinstruowane jak mają się zachowywać w przypadku zagubienia, poruszania się samochodem, przemieszczania się jako piesi. Uświadomione zostało im jak ważne jest to, aby znać podstawowe informacje na swój temat.
„Starszakom”, czyli 6-8 latkom przypomniano znaki drogowe, zasady bezpiecznej zabawy, jakie miejsca są do tego odpowiednie.

Przedstawicielka komendy spotkała się również z młodzieżą z Domu Dziecka im. Ks. Biskupa Wojciecha Owczarka, znajdującego się przy ul. Leśnej we Włocławku. Tematyka dyskusji dotyczyła problemów, które nie są obce nastoletnim dziewczynom mieszkającym w placówce. Takie zagadnienia jak: przywłaszczenia mienia, znieważanie funkcjonariusza publicznego, wyłudzanie, niepodpisywanie rozmaitych umów, bezpieczeństwo wymagały od słuchaczek dojrzałego podejścia.

Kolejna pogadanka z policjantami i pracownikami odbyła się na terenie komendy. Mali goście przyszli z Przedszkola nr 23 „Jaś i Małgosia”. Dzieci miały okazję usiąść w radiowozie, który wcześniej omówiła policjantka. Niesprzyjająca aura sprawiła, że wycieczkowa grupa wróciła do środka komendy. Tam, dzięki funkcjonariuszom grupy realizacyjnej przedszkolaki mogły obejrzeć, przymierzyć specjalistyczny sprzęt, należący do policjantów.

Na koniec wrażeń dzieciom dostarczyła „zabawa” w techników kryminalistyki. Specjalista prewencji kryminalnej zademonstrowała gościom w jaki sposób zbierane i zabezpieczane są ślady potencjalnych sprawców.

Fot. nadesłane

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -