Problem dopalaczy tematem dzisiejszej konferencji

konferencja prasowa dopalacze3

Dziś (poniedziałek, 20 lipca) w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona problemowi dopalaczy. Z dziennikarzami spotkali się: prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, zastępca prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych Barbara Moraczewska, kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Piotr Bielicki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Magdalena Fejdowska, zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkomisarz Zdzisław Ciesielski oraz rzecznik prasowy Straży Miejskiej Norbert Struciński.

Trzeba o tych sprawach rozmawiać – powiedział prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. Jeśli chodzi o tzw. dopalacze, we Włocławku zwracamy bardzo dużą uwagę na profilaktykę, która tylko wtedy będzie efektywna, jeżeli będziemy pewne zjawiska wyprzedzać.

Warto przypomnieć, że od 2015 roku, z inicjatywy prezydenta Marka Wojtkowskiego, działają patrole szkolne złożone z funkcjonariuszy Straży Miejskiej, które na bieżąco, w kontakcie z młodzieżą i nauczycielami, monitorują sytuację i podejmują działania prewencyjne i interwencyjne. Na ulice Włocławka, w rejony szczególnie zagrożone, wychodzą również dodatkowe patrole.

O szkolnych programach profilaktycznych, związanych również z problematyką substancji psychoaktywnych takich jak dopalacze, poinformowała na konferencji zastępca prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych Barbara Moraczewska. Programy realizowane są we wszystkich typach szkół, tj. w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2014/2015 w programach profilaktycznych wzięło udział ponad 2300 młodych ludzi, wszystkie programy będą kontynuowane po wakacjach. Samorząd Włocławka przeznaczył blisko 54 tysiące złotych na realizację szkolnych przedsięwzięć. Pomocą osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem służą również poradnie terapii uzależnień oraz miejski program adresowany do osób zagrożonych uzależnieniem. Efektem programów jest przede wszystkim wiedza o mechanizmach i skutkach uzależniania się, jaką nabywają już na etapie szkolnym uczniowie.

Intensywne działania interwencyjne, prewencyjne i profilaktyczne prowadzą również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Komenda Miejska Policji.

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski zadeklarował pomoc i wsparcie dla wszystkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów, które prowadzą walkę z dopalaczami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -