Rada Rodziców „Baczyńskiego” wystosowała list otwarty

rozpoczęcie roku, uczniowie, liceum, sztandar

Poniżej publikujemy treść listu otwartego wystosowanego przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego do Radnych Rady Miasta Włocławek.

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo, Radni Rady Miasta Włocławek,

My, Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego kierując się dobrem mieszkańców, którymi są zarówno rodzice jak i ich dzieci, które uczęszczają bądź będą uczęszczać do naszej szkoły, wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr 4 we Włocławku.
Wzywamy Państwa, w przypadku poddania pod głosowanie uchwały mającej na celu likwidację ww placówki, do głosowania przeciw uchwale intencyjnej w tej sprawie. Szukanie oszczędności w edukacji publicznej poprzez likwidację szkoły uważamy za niezgodne z prawem. Podjęcie uchwały, która spowoduje likwidację IV LO, odebrane będzie przez nas jako naruszenie art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w dniu 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 roku, Nr 124 poz. 607), poprzez nieuwzględnienie interesu mieszkańców, którymi wraz z naszymi dziećmi jesteśmy, naruszenie art. 16 ust.1 Konstytucji RP poprzez utożsamianie samorządu terytorialnego z organami jednostek samorządu terytorialnego, a z całkowitym pominięciem woli i interesu mieszkańców, naruszenie art. 70 ust 4 Konstytucji RP poprzez planowane stworzenie bariery w faktycznie równym dostępie do wykształcenia.
Być może jest to pewna asekuracja z naszej strony gdyż na chwilę obecną opieramy swoje przypuszczenia o likwidacji na doniesieniach medialnych i rozmowie z Władzami Miasta ale wolimy „dmuchać na zimne”, aniżeli „płakać nad rozlanym mlekiem”. Nie chcemy, aby dyskusja o losach szkoły odbywała się bez udziału mieszkańców którymi są nauczyciele, rodzice i dzieci. Tworzymy zespół szkół, ale przede wszystkim stanowimy zespół ludzi, w którym obowiązują zasady otwartości i szczerości w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Dlatego oczekujemy potraktowania nas jako partnerów w podejmowaniu decyzji o przyszłych losach naszych dzieci, dzieci z największego włocławskiego osiedla, które zmuszone będą wybrać placówkę oddaloną od miejsca swojego zamieszkani, dzieci dojeżdżających z poza terenu Włocławka, które przy wyborze naszego liceum kierowały się jego, bezsprzecznie najlepszą, lokalizacją pod względem komunikacyjnym.
Znamy problemy finansowe miasta, ale nie rozumiemy dlaczego nie szuka się oszczędności w inny sposób, mniej bolesny dla lokalnej społeczności. Likwidować jest niezmiernie łatwo w przeciwieństwie do tworzenia lub odtwarzania, gdy w niedalekiej przyszłości okaże się, że likwidacja była błędem. Nie występujemy przeciwko innym liceom, wręcz przeciwnie zawsze będziemy stać w obronie likwidacji tego typu placówki, zwłaszcza likwidacji nieuzasadnionej, podyktowanej wyłącznie sprowadzeniem oświaty do matematycznego wzoru, wzoru w którym po podstawieniu liczb, nie widzi się dzieci tylko wynik, najlepiej dodatni, który będzie miał uzasadnienie ekonomiczne za to nie będzie miał nic wspólnego z prawidłowy i harmonijnym rozwojem naszych dzieci. Uważamy że jeżeli będziemy kierować się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, to za chwilę staniemy przed dylematem po co nam dzieci przecież dzieci kosztują.

List został wypracowany, odczytany i jednogłośnie zaakceptowany przez trójki klasowe Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego uczestniczące w zebraniu zorganizowanym przez Radę Rodziców w dniu 11 grudnia 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -