Od kwietnia dodatkowe pieniądze dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych otrzymają dodatkowe środki pieniężne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że 1 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie dodatkowej kwoty w wysokości 200,00 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają, niezależnie od dochodów i innych świadczeń, dodatkowe 200 zł miesięcznie.

Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r. Oznacza to, że opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, którzy obecnie otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520,00 zł i do końca czerwca br. otrzymywać będą dodatkowe 100,00 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 200,00 zł czyli w sumie 820,00 zł – informuje włocławski MOPR.

Dodatkowe 200,00 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki, nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Osoby zainteresowane nie będą musiały składać dodatkowych wniosków, a ustalenie prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -