Otwarty czy zamknięty rachunek powierniczy?

mieszkanie

Gdy zapada decyzja o zakupie mieszkania, rozpoczynają się poszukiwania odpowiedniej lokalizacji, a co za tym idzie – dewelopera. By dokonać najlepszego wyboru, warto rozważyć kilka kwestii. Jedną z nich jest rachunek powierniczy, na który są przelewane wpłaty dokonywane przez nabywców nieruchomości. Deweloperzy mogą zaoferować jeden z dwóch rodzajów takiego rachunku – otwarty bądź zamknięty. Sprawdź, który jest lepszy dla Ciebie!

Zgodnie z ustawą deweloperską, sprzedający są zobowiązani do ochrony środków finansowych, które klienci wpłacają na poczet budowanego mieszkania. Mają do wyboru dwa rachunki powiernicze: otwarty lub zamknięty. Co to oznacza dla klienta?

Otwarty rachunek powierniczy z ryzykiem

Najczęściej stosowanymi są otwarte rachunki powiernicze. Dają one deweloperowi możliwość dostępu do gromadzonych pieniędzy. Pieczę nad środkami sprawuje bank, który wypłaca je w miarę postępu inwestycji. W praktyce oznacza to, że budowa nieruchomości często jest finansowana właśnie z wpłat uiszczonych przez klientów. Mimo tego, że taki sposób finansowania inwestycji jest dosyć popularny, nie jest najkorzystniejszy z punktu widzenia kupujących. W razie upadłości bądź nieudanych inwestycji istnieje zagrożenie, że klienci stracą powierzone pieniądze, a także samą nieruchomość. Pewnym zabezpieczeniem dla otwartego rachunku powierniczego jest jego ubezpieczenie lub gwarancja bankowa. Przy decydowaniu się na zakup nieruchomości od dewelopera proponującego ten rodzaj rachunku, warto się dowiedzieć, czy jest zapewnione dodatkowe zabezpieczenie powierzonych środków finansowych.

Zamknięty i bezpieczny

Zamknięty rachunek powierniczy polega na wypłaceniu przez bank prowadzący rachunek powierniczy całości ceny na konto dewelopera dopiero po podpisaniu umowy, która przenosi na klienta własność lokalu, nieruchomości zabudowanej bądź domu jednorodzinnego. Wypłata zdeponowanych środków jest jednorazowa i co ważne, deweloper będzie mógł dysponować tymi środkami dopiero po wywiązaniu się z umowy deweloperskiej i podpisaniu końcowego aktu notarialnego. Oznacza to, że podczas trwania całego przedsięwzięcia, jakim jest budowa, wszystkie zdeponowane środki są zabezpieczone na rachunku. Deweloper natomiast finansuje go z własnych funduszy albo za pomocą odrębnego kredytu.

Zamknięty rachunek powierniczy zwiększa wiarygodność dewelopera na rynku – mówi Przemysław Stefanowski z Erigo Development.

Dzięki temu niwelowane jest ryzyko utraty środków finansowych przez klienta na skutek nieudanych operacji finansowych albo upadłości. Stanowi to najwyższe zabezpieczenie, które możemy zaoferować. Rozwiązanie to zastosowaliśmy m. in. przy trwającej właśnie budowie poznańskiego osiedla Strzeszyn Park – dodaje.

Prowadzenie zamkniętego rachunku powierniczego gwarantuje klientowi najwyższy stopień bezpieczeństwa, ponieważ ma on pewność, że dewelopera stać na ukończenie inwestycji bez korzystania z wpłat klientów. Nawet w przypadku ogłoszenia upadłości i niewykonania inwestycji, pieniądze klientów nie są zagrożone. Rodzaj rachunku powierniczego to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę wybierając dewelopera, jednak w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie budowy, może okazać się kluczowy dla klienta.

 

Źródło: strzeszynpark.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -